SYSTEMICKÉ KONSTELACE

Metody

 • NLP

 • Nevědomí člověka se naučilo určité vzorce chování a tyto vzorce chování stále opakuje. Čím více je na nás zvenčí vyvíjen tlak změnit tyto vzorce chování, tím hlouběji do nevědomí se dostávají a tím méně jsou nám přístupné. To je také důvodem, proč pravidla a příkazy nejenže nejsou efektivní, ale zcela naopak vytvářejí další bariéry.
  NLP naproti tomu rozvíjí možnosti pro nové způsoby chování bez používání direktivního přístupu, který je pro nevědomí zcela kontraproduktivní.
  NLP neboli neurolingvistické programování je soubor metod komunikace, rozvíjení lidského potenciálu používaný např. v oblasti obchodu, řízení, koučinku, motivování a efektivního vyjednávání.


 • Systemické konstelace s podnikovým zaměřením

 • Střední a vyšší management velkých mezinárodních firem využívá stále více systemické konstelace při svých analýzách, k ověření si správnosti postupů a strategií. Stejně tak se systemické konstelace používají jako účinný nástroj cílených změn, jak individuálně, tak i v rámci týmů.


 • Voice dialogue

 • Většina motivačních školení se snaží účastníky dovést k naprostému ztotožnění s těmi stránkami naší osobnosti, které mohou nejlépe prospět velmi účelně stanoveným cílům. Úspěch takovýchto postupů je však krátkodobý: cenou za toto pragmatické ztotožnění je vždy nutně potlačení ostatních stránek, které vytváří vnitřní konflikt. Časem se proto zákonitě obnoví původní nerovnováha.
  Voice dialogue oproti tomu pracuje na vyvážení všech stránek osobnosti, které se tedy již navzájem nepotlačují ale vytváří trvalý stav stability i dynamiky.