SYSTEMICKÉ KONSTELACE

Radim Ress

Radim Ress

Během studia lingvistiky a politologie na Vídeňské univerzitě jsem začal pracovat jako projektový manager vzdělávacích projektů pro Evropskou unii (1995-2002). Tyto projekty se týkaly sjednocení standard zemí čekajících na vstup do EU.
(Phare Projekt - Development of multicultural curricula for primary schools in Czech Republic; Phare projekt - Training in EU Affairs for high Officials in Czech Republic - Phare Projekt; Policy Advice for Ministry of Agriculture in Slovak Republic)

Po ukončení projektů, jsem se začal intenzivně zabývat systemickou konstelační prací, nejprve v Rakousku, Německu a posléze i v Čechách.

Tímto způsobem jsem mohl integrovat všechny své předchozí zkušenosti a vyvinout tak systém intenzivního osobního a profesního růstu pro střední a vyšší management.

Se systemickou prací jsem se seznámil v Rakousku a aktivně se jí zabývám od roku 1999. Na začátku stála metoda Fragments of Mind a dvouleté výcviky Konstelační práce a NLP.

V poslední době se věnuji metodě Voice dialogue, kterou v sedmdesátých letech vyvinul v USA doktor Hall Stone. V Německu byla tato metoda originálně rozvinuta Artho Wittemannem, jehož jsem žákem.
Voice dialogue je díky svému diferencovanému zaměření na různé, často protichůdné části lidské osobnosti a jejich optimální integraci velmi efektivní formou koučinku.

Autorské dvojici A. Riechers, R. Ress v nakladatelství Springer Verlag vyšlo několik knih:

Die beseelte Organisation und ihr Geist, 2019

Dialog mit dem Unbewussten, 2017

Trauma und Blockaden im Coaching, 2015


Český překlad německého essentials Dialog mit dem Unbewussten vyšel v září 2018 pod názvem Dialog s nevědomím v nakladatelství Portál.

https://obchod.portal.cz/psychologie/dialog-s-nevedomim/