SYSTEMICKÉ KONSTELACE

Reference

  • Ahold - semináře pro ředitele Hypernov, efektivní vytváření týmu
  • Allianz - semináře pro střední management, rozvoj skupinové práce na projektu
  • Boston Scientific - intenzivní roční práce s vyšším managementem a vedením - efektivní uchopení vedoucích rolí a přetváření pracovní struktury
  • ČSOB - systemická práce se skupinou talentů
  • Logica - konzultace na úrovni vedení
  • Linet - individuální koučink osobního rozvoje pro střední management